• Bu1
    אין הזמן שם כפי שהוא כאן, על-פני כדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגל זמן אחר. ולתושבי פלנטה זו לא היו שמות. לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים. הם לא לבשו כדרך שלובשים כאן. הם לא נולדו שם ולא הולידו... הם לא חיו לפי החוקים של העולם כאן ולא מתו.

    ק.צטניק

שבעים שנה לשחרור בוכנוואלד

שבעים שנה לשחרור בוכנוואלד

השמיכה 12.2009 מנמנם להנאתיבמיטה גדולה ורחבהעטוף בשמיכה חמה וקלההכריות תפוחות, הסדינים נקיים.הרגשה של רוגע ושלווה. הבזק זיכרון במוחי חולףאת הנאתי קוטע.את מחשבותי לאחור גורר.שישים ושש שנות חיים מוחק. אני שם.לילות של סבל, קור ורטיבות.אנשים רבים על דרגשים,אין מזרונים והקרשים קשים.אין לי כריתהשמיכה דקההשמיכה קצרההשמיכה מסריחהולי קר לילה לילה.אנשים סביביסובלים, נאנחים, בוכים,להירדם אינם יכולים. עם בוקר קימה בצעקות ופקודות.לא כל השוכבים נשמעים להוראות.יש שחלמו, יש שסבלו ונרדמו,חלקם עד היום לא התעוררו. חורפים רבים חלפו, חיי השתנו,אך לעולם לא אשכחאת לילות 1944 וחמש. המיטה שלי גדולה ורחבה,השמיכה שלי קלה וחמה.שוכב להנאתי, אינני חושש.מעריך ואומר תודה על כל מה שיש. דיורו – נפתלי (שיפורים טובה)

   המשך קריאה
  12221 Hits